Zmena, vymenovanie a odvolanie konateľa

Vymenovať, zmeniť alebo odvolať konateľa možno len valným zhromaždením alebo rozhodnutím jediného spoločníka. Ako každé zmeny v obchodnej spoločnosti, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra je nutné zapísať aj zmenu v osobe konateľa. Zmenu v osobe konateľa je potrebné ohlásiť príslušným orgánom do 30 dní.

Zmena, vymenovanie a odvolanie konateľa
Cena €
Zmena, vymenovanie a odvolanie konateľa
110 + súdny poplatok 50

Ako to prebieha?

1
Nezáväzné objednanie služby
Na začiatku procesu nás kontaktuje prostredníctvom formuláru na webovej stránke alebo e-mailom. vyplnením jednoduchého kontaktného formuláru na našej webovej stránke.
2
Odsúhlasenie cenovej ponuky
Na základe požadovaných zmien v Obchodnom registri Vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a zašleme na schválenie.
3
Vyžiadame si od Vás potrebné podklady.
4
Zabezpečíme rýchly zápis zmien v Obchodnom registri
Po doručení potrebnej dokumentácie ihneď podáme návrh na vykonanie zmien v Obchodnom registri. O vykonaní zmien Vám následne zašleme informáciu spolu s aktuálnym výpisom z OR.

FAQs

Je potrebné osobné stretnutie?

Nie, zápis zmeny konateľa obchodnej spoločnosti vieme zabezpečiť aj bez Vašej osobnej prítomnosti. Na základe Vami zaslaných dokladoch vypracujeme potrebnú dokumentáciu, ktorú Vám zašleme na podpis. Podpis musí byť overený notárom alebo dokumenty môžu byť podpísané elektronickým zaručeným podpis, ktorý nahrádza overenie podpisu notárom.

Čo je Obchodný register?

Obchodný register je definovaný v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) ako verejný zoznam ustanovených (zapísaných údajov), ktorého súčasťou je zbierka listín.

Kedy je potrebné vykonať zmeny v OR?

V zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri sú fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.

Hodnotenia od našich klientov

Objednať konzultáciu

Som veľmi spokojná s právnymi službami, ktoré mi poskytla advokátska kancelária. Počas celého zastúpenia som sa cítila informovaná a podporovaná. Právne rady boli zrozumiteľne vysvetlené.

Veronika K.

Rýchlo a efektívne vyriešili môj právny problém.

Adam K.

Bezplatná konzultácia

Získajte odborné právne poradenstvo od nášho tímu skúsených advokátov úplne zdarma. Naša konzultácia vám pomôže získať jasnejší obraz o vašej právnej situácii a rozhodnúť, ako ďalej postupovať. Nechajte nás bojovať za vaše práva.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Vytvorené v BigWay
crossmenuchevron-down