Zmena spôsobu konania konateľa (štatutárneho orgánu)

Za spoločnosť s ručením obmedzeným koná ako štatutárny orgán jeden alebo viac konateľov. Ak spoločnosť vymenovala do funkcie viacero konateľov a spoločenská zmluva neurčuje inak je každý z konateľov oprávnený konať samostatne. Preto, ak potrebujete aby konatelia konali v mene spoločnosti spoločne je nutné spôsob konania štatutárneho orgánu upraviť v spoločenskej zmluve a zapísať do obchodného registra. Ak potrebuje vykonať zmenu spôsobu konania konateľa obráťte sa na nás a celá proces zabezpečíme za vás.

Zmena spôsobu konania konateľa (štatutárneho orgánu)
Cena €
Zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu
150 € vrátane súdneho poplatku

Ako to prebieha?

1
Objednanie služby
Na začiatku nás kontaktujete prostredníctvom formuláru na webovej stránke alebo e-mailom.
2
Odsúhlasenie cenovej ponuky
Na základe požadovaných zmien v Obchodnom registri vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku a zašleme na schválenie.
3
Vypracovanie zmluvnej dokumentácie
Po vyžiadaní potrebných dokladov vypracujeme potrebnú dokumentáciu na prevod obchodného podielu, ktorú Vám následne posielame na podpis.
4
Zabezpečíme rýchly zápis zmien v Obchodnom registri
Po doručení potrebnej dokumentácie ihneď podáme návrh na vykonanie zmien v Obchodnom registri. O vykonaní zmien Vám následne zašleme informáciu spolu s aktuálnym výpisom z OR.

FAQs

Som povinný vyhotoviť nové znenie spoločenskej zmluvy?

Áno, pri zmene spôsobu konania konateľa ste povinný vyhotoviť nové znenie spoločenskej zmluvy. Nové znenie spoločenskej zmluvy sa prikladá ako príloha k návrhu na zápis zmien do Obchodného registra a ukladá do zbierky listín.

Môžem zapísať obmedzenie konania štatutárneho orgánu do Obchodného registra?

Od prijatia novely Obchodného zákonníka účinnej od dňa 01.10.2020 nie je možné zapísať do obchodného registra obmedzenie konania štatutárneho orgánu.

Musím vypracovať nové znenie spoločenskej zmluvy?

Pri zmene konania štatutárneho orgánu máte povinnosť vyhotoviť aktuálne znenie spoločenskej zmluvy v zmysle prijatých zmien. Nové znenie spoločenskej zmluvy sa prikladá k návrhu na vykonanie zmien v obchodnom registri.

Ako určiť spôsob konania viacerých konateľov?

Ak má spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) viacero konateľov, je možné určiť a do obchodného registra zapísať spôsob, akým budú títo konatelia v mene spoločnosti konať. Obchodný zákonník neustanovuje maximálny počet konateľov v s.r.o.

Podľa Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť viac konateľov, každý z nich môže konať v mene spoločnosti samostatne, pokiaľ spoločenská zmluva neurčí inak. Ak sa spoločníci dohodnú na inom spôsobe konania, tento spôsob musí byť zapísaný do obchodného registra.

Spoločníci môžu rozhodnúť o tom, že všetci konatelia budú konať spoločne. To znamená, že každý úkon bude vyžadovať podpis alebo súhlas všetkých konateľov. Tento spôsob môže byť menej praktický, napríklad pri podpisovaní zmlúv, návšteve pošty alebo banky.

Hodnotenia od našich klientov

Objednať konzultáciu

Som veľmi spokojná s právnymi službami, ktoré mi poskytla advokátska kancelária. Počas celého zastúpenia som sa cítila informovaná a podporovaná. Právne rady boli zrozumiteľne vysvetlené.

Veronika K.

Rýchlo a efektívne vyriešili môj právny problém.

Adam K.

Bezplatná konzultácia

Získajte odborné právne poradenstvo od nášho tímu skúsených advokátov úplne zdarma. Naša konzultácia vám pomôže získať jasnejší obraz o vašej právnej situácii a rozhodnúť, ako ďalej postupovať. Nechajte nás bojovať za vaše práva.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Vytvorené v BigWay
crossmenuchevron-down