Zmena obchodného mena spoločnosti

Pri výkone podnikateľskej činnosti často dochádza k prevodu obchodného podielu spoločnosti po ktorom sa nový majiteľ rozhodne zmeniť obchodné meno spoločnosti. Dochádza najmä k tomu z dôvodu rozhodnutia zmeny oblastí v ktorom sa chystá podnikať. Keďže obchodným menom spoločnosti sa firmy identifikujú na trhu je nutné obchodné meno odlíšiť od iných obchodných spoločností fungujúcich na trhu. Naša služba obchodného mena zahŕňa nielen kompletné vypracovanie potrebnej dokumentácie, ale aj posúdenie vhodnosti Vami zvoleného obchodného mena spoločnosti. Ak rozmýšľate nad zmenou obchodného mena neváhajte nás pre viac informácií kontaktovať.  

Zmena obchodného mena spoločnosti
Cena €
Zmena obchodného mena spoločnosti (s.r.o.)
150 Eur vrátane súdneho poplatku

Ako to prebieha?

1
Vyplnenie formuláru
Vyplnenie formuláru Na začiatku procesu nás kontaktuje prostredníctvom formuláru na webovej stránke alebo e-mailom.
2
Pripravenie a odsúhlasenie cenovej ponuky
Podľa Vami požadovaných služieb pripravíme cenovú ponuku, ktorú Vám zašleme na schválenie.
3
Vypracovanie zmluvnej dokumentácie a posúdenie Obchodného mena
Po vyžiadaní potrebných dokladov posúdime vhodnosť zvoleného obchodného mena a vypracujeme potrebnú dokumentáciu, ktorú Vám zašleme na podpis.
4
Zabezpečíme rýchly zápis zmien v Obchodnom registri
Po doručení potrebnej dokumentácie ihneď podáme návrh na vykonanie zmien v Obchodnom registri. O vykonaní zmien Vám následne zašleme informáciu spolu s aktuálnym výpisom z OR.

FAQs

Aké poplatky sú spojené s vykonaním zmeny obchodného mena?

Pri zmene obchodného mena spoločnosti sa uhrádza súdny poplatok vo výške 50 Eur za návrh na zápis zmien v Obchodnom registri. Okrem súdneho poplatku je nutné overiť pravosť podpisu u notára resp. matrike alebo podpísať dokumenty zaručeným elektronickým podpisom. Súdny poplatok za návrh na zápis zmeny obchodného mena je už zahrnutý v cene služby.

Kedy nadobudne účinok zmeny obchodného mena?

K účinkom zmeny obchodného mena spoločnosti dochádza vykonaním zápisu v Obchodnom registri. Preto je nutné používať pôvodné obchodné meno až kým súd nevykoná zápis do OR.

Komu musím oznámiť zmenu obchodného mena?

Zmenu obchodného mena spoločnosti ste povinný oznámiť daňovému úradu. K oznámeniu o zmene je potrebné priložiť aktuálny výpis z Obchodného registra a zároveň priložiť "kartičky" osvedčenie o registrácií spoločnosti k dani z príjmov a DPH. V podnikateľskom prostredí býva tiež zvykom oznámiť zmenu obchodným partnerom.

Kedy je potrebné vykonať zmeny v Obchodnom registri?

V zmysle zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri sú fyzické osoby oprávnené konať
v mene zapísanej právnickej osoby povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v
rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby,
inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej
skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných
údajov.

Hodnotenia od našich klientov

Objednať konzultáciu

Som veľmi spokojná s právnymi službami, ktoré mi poskytla advokátska kancelária. Počas celého zastúpenia som sa cítila informovaná a podporovaná. Právne rady boli zrozumiteľne vysvetlené.

Veronika K.

Rýchlo a efektívne vyriešili môj právny problém.

Adam K.

Bezplatná konzultácia

Získajte odborné právne poradenstvo od nášho tímu skúsených advokátov úplne zdarma. Naša konzultácia vám pomôže získať jasnejší obraz o vašej právnej situácii a rozhodnúť, ako ďalej postupovať. Nechajte nás bojovať za vaše práva.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Vytvorené v BigWay
crossmenuchevron-down