Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Právoplatným rozhodnutím, ktorým súd rozviedol manželstvo zaniká zo zákona aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) a je potrebné ho vysporiadať. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tvorí všetok spoločný majetok, ktorý bývalí manželia nadobudli počas trvania svojho manželstva s výnimkou vecí, ktoré nadobudol jeden z manželov dedičstvom alebo darom a veci ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania. Ak potrebujete vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, neváhajte nás kontaktovať.

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
Cena €
Vysporiadanie BSM
dohodou

Ako to prebieha?

FAQs

Do kedy je potrebné vysporiadať BSM?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v zmysle § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka je potrebné vysporiadať dohodou alebo podať návrh na súd do troch rokov od zániku manželstva. Ak nebolo BSM vysporiadané alebo podaný návrh v uvedenej lehota platí, že hnuteľné veci

Čo patrí do BSM?

Podľa § 143 Občianskeho zákonníka je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Spadá zdedený majetok počas trvania manželstva do BSM?

Nie, zdedený majetok je vo vašom výlučnom vlastníctve a v prípade rozvodu nebude predmetu vysporiadania BSM.

Je možné zrušiť BSM počas trvania manželstva?

Počas trvania manželstva je možné zrušiť BSM len návrhom podaným podľa § 148A Občianskeho zákonníka v zmysle ktorého súd súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v prípade, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Ďalším dôvodom pre zrušenie BSM môže byť najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom.

Hodnotenia od našich klientov

Objednať konzultáciu

Som veľmi spokojná s právnymi službami, ktoré mi poskytla advokátska kancelária. Počas celého zastúpenia som sa cítila informovaná a podporovaná. Právne rady boli zrozumiteľne vysvetlené.

Veronika K.

Rýchlo a efektívne vyriešili môj právny problém.

Adam K.

Bezplatná konzultácia

Získajte odborné právne poradenstvo od nášho tímu skúsených advokátov úplne zdarma. Naša konzultácia vám pomôže získať jasnejší obraz o vašej právnej situácii a rozhodnúť, ako ďalej postupovať. Nechajte nás bojovať za vaše práva.
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Vytvorené v BigWay
crossmenuchevron-down